Obec Palárikovo
Navigácia
Úvod

História
Údaje o obci

Fotogaléria

História a pamiatky
Hasičský zbor
Obecná polícia
Služby
Šport
Organizácie
Cestovný poriadok

Kreslené vtipy 2011
Kreslené vtipy 2012

Kontakt - Obec Palárikovo
Kontakt - Web admin
vtipné svietiace tričká
Odporúčame
Vtipné tričká s potlačou, vtipné darčeky, humorné tričká, vtipné trička alkohol
» BLOG Maja Creative
------------------------------

» Vtipné tričká

------------------------------

» Super vtipné darčeky

------------------------------
» Domáce sirupy
------------------------------
» Hospic Palárikovo
------------------------------
» FB vtipné tričká
------------------------------
» FB super vtipné darčeky
------------------------------
» Bazár knihy
------------------------------
» Veterán club Palárikovo
------------------------------
Nájdete nás aj na...

Pamiatky - Miniželeznička
Obec Palárikovo

Mederská  / palárikovská / miniželeznička  „šínky“ 

Miniželeznička na konský poťah vznikla v našom chotári z praktických potrieb panstva grófa Károlyiho a neskôr veľkostatkára Eleka výlučne  pre poľnohospodárske účely. Delila sa na severnú časť / s odbočkami v dĺžke 9 km/ a južnú časť / s odbočkami v dĺžke 7 km/.

Trasa severnej časti :

železničná stanica – Dolný Kerestúr – Horný Kerestúr  /Englové/ a odtiaľ čierna vlečka k novej studni a na Šándor majer

 

Trasa južnej časti:

železničná stanica – Pivnica – pozdĺž  hradskej smerom na Cergát, pri moste odbočka ku gazdovskému mostu a potom smerom vedľa dnešnej strelnice do mederského majera / granádia/. Odtiaľ smerom na Žofiu s odbočkou na  Zemné a Pikovú / s odbočkou na Staré šopy/.

 

Z jednej trate na druhú sa dalo prestúpiť iba na železničnej stanici. Nakladanie a vykladanie materiálu sa vykonávalo oproti dnešnej železničnej stanici, čiže na  západnej strane trate Nové Zámky – Bratislava.

Trať poľnohospodárskej úzkokoľajnej železničky bola jednokoľajná. Vagóniky ťahal obyčajne jeden kôň zvaný štajerák. Kočiš sedel na prvom vagóniku a zároveň obsluhoval ručnú brzdu. Vagóniky boli dvojaké. Jedny  s bočnicami, druhé ploché, bez brzdy, nazývané  i ponvágle. Jeden kôň utiahol  2,5 tony nákladu, 3 – 6 poloprázdnych  vagónikov alebo  7 prázdnych vagónikov.

Južnú časť  hospodárskej dráhy / staršiu / dali vybudovať  Károlyiovci ešte koncom 19. storočia. Severná časť „ šínok“  bola mladšia. Pôvodný majiteľ Vojtech Elek dostal povolenie k výstavbe úzkokoľajnej hospodárskej železnice 28.8.1923 rozhodnutím Župného úradu v Nitre. Úzkokoľajnou železnicou sa prepravoval materiál najrozličnejšieho druhu, hlavne však poľnohospodárske plodiny , uhlie, drevo, hnojivá

a krmoviny. Niekedy sa prostredníctvom nej prepravovali aj obyvatelia žijúci na majeroch.

Základné technické údaje:

 • najväčšie stúpanie dráhy bolo  promile

 • najmenší polomer V=20 m

 • šírka koruny spodnej stavby 2,40 m

 • rozchod O,60 m

 • váha koľajníc 7 kg/bm,

 • pražce  / šriple/ museli byť dubové a O,75 m od seba vzdialené,

 • šírka vagónikov 1,60 m,

 • nosnosť 1.500 kg,

 • max. rýchlosť 12 km/ hod.,

 • max. rýchlosť cez výhybky 8 km/ hod.,

 • postranné svahy násypov vybudované max. do výšky 2,5 m pri sklone 1:1 1/4,

 • pri väčšej výške 12: 1 ½,

 • pri ťahaní vozňov vlečná reťaz musela byť aspoň 2 m dlhá,

 • prázdne vozne museli byť zaradené ako posledné,

 • dlhšia súprava mala na konci brzdára,

 

Za celú prevádzku zodpovedal

z pohľadu trestného, súkromného

i verejného práva majiteľ dráhy.

 

 

Mederský chotár už dávno nekrižuje železnička zvaná „šínky“. Zanikla koncom 60. rokov minulého storočia. Bola raritou nielen obce , ale i okolia. Jej zánik ovplyvnil hlavne technický pokrok.

Vtipné tričká s potlačou
vtipné tričká s vtipnou potlačou

Vtipné darčeky
vtipné tričká, vtipné darčeky, humorné tričká, srandovné tričká, smiešne tričká

 

Vtipné tričká s potlačou

vtipné darčeky

--------------------------

» ALKOHOLOVÉ TRIČKÁ «

» RETRO TRIČKÁ «

» ŠPORTOVÉ TRIČKÁ «

» RYBÁRSKE TRIČKÁ «

» POĽOVNÍCKE TRIČKÁ «

»TEHOTENSKÉ TRIčKÁ «

» NARODENINOVÉ «

--------------------------

viac v e-shope

www.vtipnetricko.com

--------------------------

Kreslený vtip - 19 týždeň
Chránená dielňa

Chránená dielňa

 VECTOR

Vám ponúka široký

sortiment reklamných predmetov, pracovných

odevov a ochranných

pomôcok, ale aj rôzny

reklamný textil vhodný pre ďalšiu potlač.

Ponúkaný sortiment

potlačíme vašim logom

s možnosťou uplatniť náhradné plnenie 2020

--------------------------

Karikaturista

Vlado Mach

PORTRÉTNA UMELECKÁ

 KARIKATÚRA

Ako nevšedný darček

k sviatku alebo iba tak,

pre seba!

0911 996 951

--------------------------