Obec Palárikovo
Navigácia
Úvod

História
Údaje o obci

Fotogaléria

História a pamiatky
Hasičský zbor
Obecná polícia
Služby
Šport
Organizácie
Cestovný poriadok

Kreslené vtipy 2011
Kreslené vtipy 2012

Kontakt - Obec Palárikovo
Kontakt - Web admin
vtipné svietiace tričká
Odporúčame
Vtipné tričká s potlačou, vtipné darčeky, humorné tričká, vtipné trička alkohol
» BLOG Maja Creative
------------------------------

» Vtipné tričká

------------------------------

» Super vtipné darčeky

------------------------------
» Domáce sirupy
------------------------------
» Hospic Palárikovo
------------------------------
» FB vtipné tričká
------------------------------
» FB super vtipné darčeky
------------------------------
» Bazár knihy
------------------------------
» Veterán club Palárikovo
------------------------------
Nájdete nás aj na...

Sochy - sv. Ján Nepomucký
Obec Palárikovo

Najstaršou a najuctievanejšou sochou v obci je socha sv. Jána Nepomuckého. Postavená bola v roku 1788, niekoľko desaťročí po vystavaní rímskokatolíckeho kostola zasväteného tomuto svätcovi. Postavená je na mieste hlavného kríža bývalého cintorína, neďaleko miesta, kde stál druhý mederský kostol. Socha bola postavená za kňaza vdp. Adama Janicsa, vyhotovená bola údajne v Nitre. Polovicu nákladov uhradil svetský patrón kostola gróf Károlyi a druhú polovicu vysťahovalci zo Slovenského Medera, ktorí odišli do Nových  Zámkov. Sochu posvätil vdp. Juraj Stočko zo Šurian, kázeň mal miestny kňaz.

 

sv. Ján Nepomucký - leto 2008

 

Sochu svätého Jána Nepomuckého zvyčajne stavali na mostoch riek alebo na konci dediny. V tom období sa Hlavná ulica, ktorá tvorila centrum obce, končila pri soche sv. Jána. V minulosti sa rôzne cirkevné procesie začínali pri soche sv. Jána a končili v kostole. Ľud uctieval tohto svätca ako mučeníka spovedného tajomstva, ktorého život a smrť opriadlo množstvo legiend a mýtov a zároveň ako ochrancu pred povodňami a škodami zapríčinenými vodným živlom.

 

sv. Ján Nepomucký - jeseň 2007

 

Svätý Ján Nepomucký sa narodil niekedy po roku 1340 Nepomuku, v juhozápadných Čechách. O jeho detstve nevieme nič, iba toľko, že jeho otec sa menoval Volflín (Welflin). V písomných prameňoch je spomínaný až v roku 1369. Ako verejný notár bol zamestnaný v úrade pražského generálneho vikára. Po vysvätení za kňaza pracoval v ďalších cirkevných službách. Mimo iného bol farárom Kostola svätého Havla v pražskom Starom meste a kanonikom kolegiálnej kapituly na Vyšehrade. Vyvrcholením jeho kariéry bol úrad generálneho vikára, ktorý zastával od roku 1389. V tejto funkcii sa významným spôsobom angažoval v dlhoročnom spore arcibiskupa Jána z Jenštejna s kráľom Václavom. Tento spor, týkajúci sa v podstate slobody cirkvi vo vzťahu k svetskej moci, sa mu nakoniec  stal osudným. Kňaz a právnik Ján, ktorý cirkevné právo vyštudoval na slávnej padovskej univerzite, bol predovšetkým vzdelaným vysokým úradníkom.

 

sv. Ján Nepomucký - jeseň 2007

 

Jeho právne vzdelanie a erudovanosť využívala aj kráľovná Žofia, ktorá mala vážne nezhody so svojím manželom kráľom Václavom IV. Funkcia údajného kráľovninho spovedníka sa s istotou nedá dokázať, je však pravdepodobné, že kráľovná využila služby kňaza a právnika Jána, ktorý bol viazaný spovedným tajomstvom. Tradovaný názor, že kňaz Ján odmietol prezradiť kráľovi údaje z kráľovniných spovedí je pravdepodobný, ale nedá sa spoľahlivo dokázať. Istá je však jeho mučenícka smrť 20. marca 1393, ktorú kňaz Ján podstúpil pri výsluchu a mučení. Nariadil tak vo svojom hneve na pražského arcibiskupa a priameho Jánovho nadriadeného Jána z Jenštejna český kráľ Václav IV. Mučeníkovo mŕtve telo bolo tajne hodené z pražského mosta do Vltavy. Telo vyplávalo až po štyroch týždňoch a bolo pochované v provizórnom hrobe. Po niekoľkých rokoch telo slávnostne preniesli do pražskej katedrály sv. Víta, v ktorom Ján svojho času pôsobil pri kaplnke sv. Ergarda a Otílie, kde dodnes stojí jeho strieborný náhrobok.

 

sv. Ján Nepomucký - jeseň 2007

 

Kňaz a mučeník Ján Nepomucký bol najskôr uctievaný v okruhu pražskej metropolitnej  kapituly. Nasledujúce rušné 15. storočie s husitskými vojnami a následným náboženským rozdelením zeme pôsobilo, že žiadosť o začatie kanonizačného procesu bola podaná až v roku 1706, dávno po rekatolizácii českých krajín. Svätý Ján Nepomucký sa stal patrónom tých, ktorí sa poctivo venujú svojej službe a povolaniu danému Bohom, patrónom duchovných, ktorí svoj život obetujú službe cirkvi a tých, ktorí veria v Božiu spravodlivosť a pracujú pre spravodlivosť ľudskú. Svätojánsky kult z Prahy sa rozšíril ďaleko za hranice už pred svätorečením v roku 1729 najmä zásluhou jezuitov, ktorí ho považovali za druhého hlavného patróna svojho tovarišstva, ale aj iných mníšskych rádov.

 

sv. Ján Nepomucký - jeseň 2007

 

Ikonografické zobrazenie svätého Jána Nepomuckého pocháda z námetu nemeckého sochára, maliara a architekta Mathiasa Rauchmüllera (1645 – 1686). V roku 1681 sochár vymodeloval malú sošku z pálenej hliny (dnes je v pražskej Národnej galérii), podľa ktorej Jan Brokoff (1652 – 1718)o rok neskôr vyrezal drevenú plastiku, ktorá doteraz zdobí hlavný oltár pražského kostola sv. Jána Nepomuckého na Skalke. Sochu v roku 1683 odliali v norimberskej dielni J. Herolda do bronzu a postavili podľa návrhu francúzskeho architekta J. B. Matheya na Karlovom moste v Prahe. Táto socha sa stala vzorom všetkých neskorších vyobrazení.

Vtipné tričká s potlačou
vtipné tričká s vtipnou potlačou

Vtipné darčeky
vtipné tričká, vtipné darčeky, humorné tričká, srandovné tričká, smiešne tričká

 

Vtipné tričká s potlačou

vtipné darčeky

--------------------------

» ALKOHOLOVÉ TRIČKÁ «

» RETRO TRIČKÁ «

» ŠPORTOVÉ TRIČKÁ «

» RYBÁRSKE TRIČKÁ «

» POĽOVNÍCKE TRIČKÁ «

»TEHOTENSKÉ TRIčKÁ «

» NARODENINOVÉ «

--------------------------

viac v e-shope

www.vtipnetricko.com

--------------------------

Kreslený vtip - 19 týždeň
Chránená dielňa

Chránená dielňa

 VECTOR

Vám ponúka široký

sortiment reklamných predmetov, pracovných

odevov a ochranných

pomôcok, ale aj rôzny

reklamný textil vhodný pre ďalšiu potlač.

Ponúkaný sortiment

potlačíme vašim logom

s možnosťou uplatniť náhradné plnenie 2020

--------------------------

Karikaturista

Vlado Mach

PORTRÉTNA UMELECKÁ

 KARIKATÚRA

Ako nevšedný darček

k sviatku alebo iba tak,

pre seba!

0911 996 951

--------------------------