Obec Palárikovo
Navigácia
Úvod

História
Údaje o obci

Fotogaléria

História a pamiatky
Hasičský zbor
Obecná polícia
Služby
Šport
Organizácie
Cestovný poriadok

Kreslené vtipy 2011
Kreslené vtipy 2012

Kontakt - Obec Palárikovo
Kontakt - Web admin
vtipné svietiace tričká
Odporúčame
Vtipné tričká s potlačou, vtipné darčeky, humorné tričká, vtipné trička alkohol
» BLOG Maja Creative
------------------------------

» Vtipné tričká

------------------------------

» Super vtipné darčeky

------------------------------
» Domáce sirupy
------------------------------
» Hospic Palárikovo
------------------------------
» FB vtipné tričká
------------------------------
» FB super vtipné darčeky
------------------------------
» Bazár knihy
------------------------------
» Veterán club Palárikovo
------------------------------
Nájdete nás aj na...

Sochy - Panna Mária Nepoškvrneného počatia
Obec Palárikovo

V roku 1873, počas pôsobenia kňaza vdp. Gabriela Paulika, bola pri Rímskokatolíckom kostole sv. Jána  Nepomuckého postavená socha Panny Márie Nepoškvrneného počatia. Socha je z vápenca a veriaci jej dodnes vzdávajú hlbokú úctu. Niektoré pobožnosti v jarnom a letnom období sa v minulosti konali pri tejto soche. V súčasnosti sa tam začínajú obrady na Kvetnú nedeľu.

Panna Mária Nepoškvrneného počatia - jeseň 2007

 

Autor sochy nie je známy, nevieme ani kde bola vyhotovená. Na jej vyhotovenie prispel:

  • tretinou nákladov vdp. Gabriel Paulik

  • druhou tretinou vdp. kanonik Dr. Karol Bűttner, rodák z Čikov

  • tretou tretinou veriaci z obce

Sochu posvätil vdp. kanonik Dr. Karol Bűttner.

 

Nepoškvrnené počatie Panny Márie


Táto dogma je tiež špecifická pre katolícku cirkev. Vyhlásil ju 8. decembra 1854 pápež Pius IX. v encyklike Ineffabilis Deus. Ukončil ňou dlhotrvajúce diskusie v katolíckej cirkvi, či Mária bola naplnená Božou milosťou už v okamihu jej počatia v matkinom lone a ako jediný človek sa narodila bez dedičného hriechu.

 

Panna Mária Nepoškvrneného počatia - jeseň 2007

 

Uvedená dogma tvrdí:

„Učenie, že najblahoslavenejšia Panna Mária bola od prvého  okamihu svojho počatia ojedinelou výsadou milosti všemohúceho Boha so zreteľom k zásluhám Ježiša Krista, Spasiteľa ľudského pokolenia, uchránená od poškvrny dedičného hriechu, je od Boha zjavené, a preto mu všetci veriaci musia pevne a stále veriť.”

 

Podľa katolíckej viery bola Mária uchránená i od následkov dedičného hriechu, ako je náklonnosť k hriechu a neviazaná žiadostivosť. Nebola však uchránená od vonkajších

dôsledkov hriechu, ako je bolesť a utrpenie, ktoré niesla spolu so svojím Synom. Už o niekoľko rokov sa Panna Mária pri svojom prvom zjavení v Lurdoch 11. februára 1858,

predstavila Bernadette Soubirous slovami:

 

„Ja som Nepoškvrnené počatie”.

 

Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa slávi 8. decembra.

 

  

Panna Mária Nepoškvrneného počatia - jeseň 2007

 

Úcta k Panne Márii je veľmi rozšírená aj na Slovensku. Chrámy zasvätené Božej Matke

vznikali na našom území najmä po roku 1250, teda po odchode Tatárov. Najstarším mariánskym pútnickým miestom na Slovensku je  pravdepodobne Levoča, kde korene mariánskeho kultu siahajú až do 12. storočia. Roku 1247 bola postavená prvá kaplnka na Olivetskej hore. Najpravdepodobnejšie  bola postavená ako prejav  vďaky Božej Matke za záchranu mnohých životov pred vpádom Tatárov,  ktorí pustošili  naše územie a konkrétne i Levoču.

 

Ďalším známymi mariánskymi pútnickými miestami  sú Staré Hory pri Banskej Bystrici a Marianka pri Bratislave. V roku 1253 pápež Alexander IV. uznal rehoľu servítov, ktorí sa venovali úcte Sedembolestnej  Panny Márie. Jej uctievanie sa neskôr rozšírilo aj na naše územie. Postupne bolo na Slovensku zasvätených Sedembolestnej Panne Márii vyše 45 kostolov a kaplniek. V druhej polovici 16. storočia sa s jej uctievaním začalo aj v Šaštíne. Uctievanie Panny Márie v Šaštíne má svoj pôvod v legende, ktorá hovorí o zázračnom obrátení Imricha  Czobora, zástupcu  uhorského palatína a vlastníka šaštínskej pevnosti. Podľa legendy bol Imrich Czobor prchkej povahy a pripravil svojej  manželke Angelike Bakičovej nejednu trpkú chvíľu. Po jej modlitbe k Sedembolestnej Panne Márii jej manžel náhle zmenil správanie. Ako poďakovanie dala jeho manželka  postaviť kaplnku, do ktorej umiestnila sošku Matky Božej z hruškového dreva. Dňa 18. októbra 1732 ostrihomský arcibiskup Imrich Esterházy potvrdil listinou verejné uctievanie šaštínskej sochy Sedembolestnej Panny Márie. 22. mája 1927 pápež Pius XI. vyhlásil dekrétom Slávna u slovenského národa stojí svätyňa (Celebre apud Slovacham gentem) Sedembolestnú Pannu Máriu za patrónku Slovenska. V roku 1964 pápež Pavol VI. povýšil chrám v Šaštíne na baziliku menšiu (Basilica Minor) a určil mu tak miesto vedľa bazilík v Lurdoch, Fatime alebo Čenstochovej.

Sedembolestná Panna Mária sa dočkala všeobecnej úcty a šaštínska národná púť, ktorá  sa koná každý rok 15. septembra, získala ešte väčší význam. Tradícia mariánskych pútí na Slovensku prežila aj dobu politickej a náboženskej neslobody v rokoch 1948 až 1989. Napriek snahám o ateizáciu spoločnosti sa každoročne na púťach

stretávali stovky veriacich. V osemdesiatych rokoch dokonca ich počet narástol a dali sa už rátať na tisícky, ba dokonca na desiatky tisíc. Značne vzrástol aj počet mladých ľudí, ktorí púte navštevovali. Išlo pritom o značnú osobnú odvahu, pretože všetky púte  boli veľmi starostlivo monitorované Štátnou  bezpečnosťou. Najväčšia púť sa však uskutočnila až po zmene politického zriadenia. 3. júla 1995 sa spoločne s pápežom Jánom Pavlom II. modlilo k Panne Márii na Mariánskej hore v Levoči vyše 650.000 pútnikov.

Vtipné tričká s potlačou
vtipné tričká s vtipnou potlačou

Vtipné darčeky
vtipné tričká, vtipné darčeky, humorné tričká, srandovné tričká, smiešne tričká

 

Vtipné tričká s potlačou

vtipné darčeky

--------------------------

» ALKOHOLOVÉ TRIČKÁ «

» RETRO TRIČKÁ «

» ŠPORTOVÉ TRIČKÁ «

» RYBÁRSKE TRIČKÁ «

» POĽOVNÍCKE TRIČKÁ «

»TEHOTENSKÉ TRIčKÁ «

» NARODENINOVÉ «

--------------------------

viac v e-shope

www.vtipnetricko.com

--------------------------

Kreslený vtip - 19 týždeň
Chránená dielňa

Chránená dielňa

 VECTOR

Vám ponúka široký

sortiment reklamných predmetov, pracovných

odevov a ochranných

pomôcok, ale aj rôzny

reklamný textil vhodný pre ďalšiu potlač.

Ponúkaný sortiment

potlačíme vašim logom

s možnosťou uplatniť náhradné plnenie 2020

--------------------------

Karikaturista

Vlado Mach

PORTRÉTNA UMELECKÁ

 KARIKATÚRA

Ako nevšedný darček

k sviatku alebo iba tak,

pre seba!

0911 996 951

--------------------------