Obec Palárikovo
Navigácia
Úvod

História
Údaje o obci

Fotogaléria

História a pamiatky
Hasičský zbor
Obecná polícia
Služby
Šport
Organizácie
Cestovný poriadok

Kreslené vtipy 2011
Kreslené vtipy 2012

Kontakt - Obec Palárikovo
Kontakt - Web admin
vtipné svietiace tričká
Odporúčame
Vtipné tričká s potlačou, vtipné darčeky, humorné tričká, vtipné trička alkohol
» BLOG Maja Creative
------------------------------

» Vtipné tričká

------------------------------

» Super vtipné darčeky

------------------------------
» Domáce sirupy
------------------------------
» Hospic Palárikovo
------------------------------
» FB vtipné tričká
------------------------------
» FB super vtipné darčeky
------------------------------
» Bazár knihy
------------------------------
» Veterán club Palárikovo
------------------------------
Nájdete nás aj na...

Osobnosti - Ján Palárik
Obec Palárikovo

Katolícky kňaz, spisovateľ, dramatik, novinár,

politik, národný buditeľ.

 

" V osvete a vzdelanosti veje duch,

ona kriesi hmoty, sily, život, ruch,

Ona dáva žitia práva národu,

rabstvo borí, zlatú tvorí slobodu."

Pseudonymy: Beskydov, Ján Bezkydov, Ján Paliarik

 

Rodný dom Jána Palárika

s pamätnou tabuľou v Rakovej.

Hrob Jána Palárika na cintoríne

a tabuľka z pôvodného kríža hrobu

Jána Palárika v Majcichove.

 

 

Majcichov

pamätná izba a busta Jána Palárika

pred farou.

 

 

Palárikovo

Barokový kaštieľ a busta

Jána Palárika pred domom kultúry.

 

 

Raková

Kultúrny dom Jána Palárika,

busta na pôvodnom mieste

rodného domu a pomník

Jána Palárika v Rakovej.

 

 

Starý Tekov

Pôsobisko Jána Palárika, r.k. kostol

Nanebovzatia Panny Márie

a pamätník v parku.

 

 

Hronské Kľačany

Filiálka pôsobisko Jána Palárika,

r.k. kostol Najsvätejšieho srdca

Ježišovho a pamätník

J. Palárika a F.R. Osvalda v parku.

 

 

Veľké Kozmálovce

Filiálka pôsobiska Jána Palárika,

r.k. kostol Všetkých svätých.

 

 

Štiavnické Bane

Pôsobisko Jána Palárika, r.k. kostol

sv. Jozefa a pamätná tabuľa na kostole.

 

 

Budapešť

Pôsobisko Jána Palárika, r.k. kostol

sv. Terézie a pamätná tabuľa v kostole.

 

 

Majcichov

R.k. kostol Všetkých svätých.

Ján Palárik sa narodil 27. apríla 1822 v rodine roľníka Šimona a matky Anny rod. Pastorkovej, pričom otec pôsobil aj ako organista a učiteľ. Základné vedomosti získal v otcovej škole v Rakovej. Potom absolvoval 4 roky gymnázia v Žiline a 5. a 6. triedu s výborným prospechom v maďarskom Kecskeméte.

Zomrel 7. decembra 1870 v Majcichove.
Patrí k priekopníkom divadla a divadelníctva na Slovensku. Roku 1852 sa definitívne postavil za Štúrovu spisovnú slovenčinu a na bratislavskej schôdzi podporil Hattalovu gramatiku. Politické články uverejňoval v časopise Priateľ školy a literatúry. Zastával tézu, že slovenský národ nemôže čakať pomoc od viedenského dvora, ale sa musí postarať o seba sám v rámci uhorského štátu. Publicistikou činnosťou vytváral ucelenú koncepciu národného povedomia na základoch cyrilo-metodskej tradície.

 

Je pevne zakotvená aj v preambule

Ústavy Slovenskej republiky z roku 1992.

 

Vítal éru ústavnosti, poukazoval na chyby v národnej politike a usiloval sa dorozumieť  s maďarskými liberálmi. Aj keď sa dostal do rozporu s prívržencami Memoranda, pri zakladaní Matice slovenskej s nimi spolupracoval. Ako farár zastával relatívne progresívne názory. Horlil za občianske práva, národnú i sociálnu slobodu, zastával sa demokratizačných reformných zásad v cirkvi. Kládol dôraz na kultúrne a kresťanské staroslovienske tradície, čím prispel k slovenskej spolupatričnosti. Jeho názory sa nepáčili cirkvi, ktorá ho odsúdila na mesačné cirkevné väzenie. Po konfliktoch s cirkevnou hierarchiou účinne ovplyvňoval a formoval slovenskú spoločnosť cez dramatickú tvorbu, ktorá tvorí hlavný význam v literárnej činnosti. Do centra svojho záujmu postavil prostý ľud, cez postavy vyjadroval pálčivé problémy národného života, najmä odrodilstvo a úžerníctvo. V stati Dôležitosť dramatickej národnej literatúry vyslovil názor, že

 

„v národných divadelných kusoch“

 

sa má zobraziť

 

„rodinný i spoločenský život

národa nášho s jeho dobrými

i zlými  stránkami, s cnosťami 

i tôňami v zaujímavých

a pikantných výjavoch...“

 

Jeho veseloherná tvorba je cenná najmä preto, lebo vedela v jasných farbách predstaviť dobovú atmosféru zo závažného dejinného úseku národnej aktivity. Činný bol aj pri organizovaní národného školstva a osvety. Napísal niekoľko učebníc náboženstva, čítaniek a gramatík pre slovenské školy. Podporoval založenie slovenského gymnázia v Kláštore pod Znievom a kníhtlačiarenského spolku Minerva v Pešti. Ján Palárik sa zaradil medzi významné osobnosti slovenského literárneho a kultúrneho života v 19. storočí. Bol jedným z najdemokratickejších predstaviteľov štúrovskej generácie, neúnavným národným buditeľom, priateľom ľudu, nadšeným vlastencom, vzdelaným kňazom, človekom so silným sociálnym cítením a reformátorskými sklonmi. V jeho živote i myšlienkach popredné miesto zastávali tri témy – národ, vlasť a sloboda. Napĺňaniu ich obsahu v tom najpozitívnejšom zmysle venoval celý svoj život. Jeho dielo je živé a aktuálne, jeho skvelé veselohry sa dodnes s veľkou obľubou uvádzajú na profesionálnych i ochotníckych divadelných scénach. V Palárikovom rodisku – v Rakovej na Kysuciach i v Majcichove pri Trnave, kde je pochovaný, sú na jeho počesť inštalované pamätníky i pamätné tabule, jeho meno nesú:

kultúrne stánky (Raková, Čadca),

základná škola (Raková),

pamätné izby (Raková, Majcichov)

i ochotnícke divadelné súbory (Čadca, Raková).

K najvýznamnejším prejavom rozvíjania odkazu Jána Palárika patrí národná divadelná prehliadka ochotníckych súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby Palárikova Raková, ktorá sa koná od roku 1968 na Kysuciach – v obci Raková a od r. 1986 aj v Čadci. Zaujímavou aktivitou je aj partnerstvo a pravidelné stretávanie sa predstaviteľov miest a obcí, ktoré sa viažu k životu a pôsobeniu Jána Palárika

  • Raková

  • Majcichov

  • Starý Tekov

  • Hronské Kľačany

  • Štiavnické Bane

  •  Budapešť

  • Palárikovo

 

VZDELANIE

1839

Emericianum, Bratislava


1839 - 1847

teológia, Ostrihom, Trnava a Bratislava

PôSOBENIE


1847

vysvätený za kňaza, Ostrihom


1847 - 1850

kaplán, Starý Tekov


1851 - 1852

kaplán, Banská Štiavnica


1850 - 1851

vydal prvé číslo časopisu Cyrill a Method

 
1851

za odvahu a slobodomyseľné názory odsúdený

na 3 týždne do kláštorného väzenia, Ostrihom


1851 - 1862

pôsobil na nemeckej fare, Budapešť


1852 - 1856

redigoval Katolícke noviny pre dom a cirkev

 
1862

až do smrti farár v Majcichove


1863

člen prípravného výboru Matice slovenskej


1868

účasť na založení novej politickej strany,

tzv. Novej školy slovenskej

TVORBA


1858

Inkognito


1860

Drotár

 
1862

Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch

 
1864

Dimitrij Samozvanec

(vyšla po autorovej smrti v almanachu

Minerva v r. 1870)

 

ŠTÚDIA


1860

Dôležitosť dramatickej národnej literatúry
Náboženské učebnice a gramatika:

1855 - 1856

Spisy pre mládež

(3 zväzky; od nemeckého spisovateľa

Christopha Schmidta,

v prekladoch Michala Chlebáka)


1858

Concordia (almanach spolu s Jozefom Viktorinom)
 

INÉ


1852

Ohlas pravdy v záležitosti spisovné reči slovenské

 
1860

Dôležitosť dramatickej národnej literatúry

 
1862

O vzájomnosti slovenskej

Vtipné tričká s potlačou
vtipné tričká s vtipnou potlačou

Vtipné darčeky
vtipné tričká, vtipné darčeky, humorné tričká, srandovné tričká, smiešne tričká

 

Vtipné tričká s potlačou

vtipné darčeky

--------------------------

» ALKOHOLOVÉ TRIČKÁ «

» RETRO TRIČKÁ «

» ŠPORTOVÉ TRIČKÁ «

» RYBÁRSKE TRIČKÁ «

» POĽOVNÍCKE TRIČKÁ «

»TEHOTENSKÉ TRIčKÁ «

» NARODENINOVÉ «

--------------------------

viac v e-shope

www.vtipnetricko.com

--------------------------

Kreslený vtip - 19 týždeň
Chránená dielňa

Chránená dielňa

 VECTOR

Vám ponúka široký

sortiment reklamných predmetov, pracovných

odevov a ochranných

pomôcok, ale aj rôzny

reklamný textil vhodný pre ďalšiu potlač.

Ponúkaný sortiment

potlačíme vašim logom

s možnosťou uplatniť náhradné plnenie 2020

--------------------------

Karikaturista

Vlado Mach

PORTRÉTNA UMELECKÁ

 KARIKATÚRA

Ako nevšedný darček

k sviatku alebo iba tak,

pre seba!

0911 996 951

--------------------------