Obec Palárikovo
Navigácia
Úvod

História
Údaje o obci

Fotogaléria

História a pamiatky
Hasičský zbor
Obecná polícia
Služby
Šport
Organizácie
Cestovný poriadok

Kreslené vtipy 2011
Kreslené vtipy 2012

Kontakt - Obec Palárikovo
Kontakt - Web admin
vtipné svietiace tričká
Odporúčame
Vtipné tričká s potlačou, vtipné darčeky, humorné tričká, vtipné trička alkohol
» BLOG Maja Creative
------------------------------

» Vtipné tričká

------------------------------

» Super vtipné darčeky

------------------------------
» Domáce sirupy
------------------------------
» Hospic Palárikovo
------------------------------
» FB vtipné tričká
------------------------------
» FB super vtipné darčeky
------------------------------
» Bazár knihy
------------------------------
» Veterán club Palárikovo
------------------------------
Nájdete nás aj na...

História - Hasičský zbor
Obec Palárikovo

História organizovaných hasičských zborov siaha až k začiatku nášho letopočtu, keď v Rímskej ríši už boli zriaďované hasičské zbory. V roku 1788 panovník Jozef II. vydal tzv. Požiarno - policajný poriadok,  ktorý bol záväzný pre všetky mestá v Rakúsko-uhorskej monarchii. Aj v Nových Zámkoch v súvislosti s vydaním tohto dokumentu bolo vydané nariadenie, v ktorom sa píše nasledovné:

"Na statok vyvedený z miesta požiaru nech dávajú pozor

 koželuhovia, trhovníci a hrebeniari."

Z tohto obdobia je známe aj ustanovenie, podľa ktorého strážnici pri vypuknutí požiaru boli povinní urobiť poplach trúbením, zvonením a neskôr i streľbou. Pred požiarmi boli obce chránené nočnými strážnikmi, ktorí boli povinní každú nočnú hodinu odtrúbiť a zaspievať predpísanú pieseň.
U nás sa spievala tá pieseň skoro tak ako inde na Slovensku, ale bola upravená nesprávne použitým zvratným zámenom "sa".

 

 

Uderila sa desátá hodina,
Chráň každý duch Hospodina,
Aj Ježiša Krista, jeho syna,
Zdravas buď Panna Mária,
Opatrujte vodu, oheň,
aby neból luďom škoden!
Ammen!


V Slovenskom Mederi bol prvý hasičský zbor založený v roku 1891.

Založili ho občania:

Imrich Bilic - úradník
Imrich Hrubý - gazda
Jozef Klučka - krajčír
Peter Mach - poštár

 

a ďalší.

 

V roku 1895 dali postaviť sochu sv. Floriána, patróna hasičov. Aké mali hasiči zariadenie nevieme, ale sklad bol drevený a bol vo dvore tzv. bujačárni, to je prvý dom smerom k starému cintorínu pri terajšej Špeciálnej škole. Tento hasičský zbor sa však rozpadol.

 

V roku 1913 vznikol nový hasičský zbor, jeho členmi boli:

 

Jozef Medvecký

-

murár

Karol Tantoš

-

tesár

Pavol Cvalinger

-

zámočník

 

a ďalší.

Ich výbava pozostávala zo štvorkolesovej striekačky, rebríkov, hákov, čaklí a vedier. Sklad mali tiež v starej bujačárni až do vybudovania terajšej Požiarnej zbrojnice neďaleko obecného úradu.

Počas I. svetovej vojny padlo i mnoho členov dobrovoľného hasičského zboru, čím zanikla i jeho činnosť, ktorá však bola obnovená 1. 3. 1925, keď mal zbor 42 členov. K členom sa prihlásila i miestna inteligencia, napr.

Ján Mészáros

-

notár

František Vrábel

-

podnotár

Ing. Viktor Ramzel

-

 

Imrich Bilic

-

úradník

a ďalší členovia, napr:

Imrich Hrubý - gazda
Jozef Klučka - krajčír
Jozef Medvecký - murár
 Jozef Slamena -  
Kazimír Šrámek -  
Karol Tantoš - tesár
Ján Tomšík -  
Rudolf Šátek - úradník

a ďalší.

Medzi čestných členov patril:

 

vdp. dekan Karol Šimko

 

gróf Ľudovít Károlyi

 

barón Vojtech Elek,

roľníci zamestaní na grófskom veľkostatku a iní.

Gróf Ľudovít Károlyi a barón Vojtech Elek venovali obnos 1.000 korún na prvé výdavky. Nová požiarna zbrojnica bola vybudovaná v rokoch 1932 - 1934, odovzdaná do užívania bola 24. 9. 1934. Náklady na jej výstavbu boli väčšinou z dobrovoľných príspevkov čestných členov "Obecnej hasičskej dávky", ako sa nadácia vtedy nazývala. V tom istom roku bol najväčší požiar v histórii obce, kde zhoreli na Hlavnej ulici tri domy s hospodárskymi budovami a stohmi slamy. V roku 1936 bolo založené i dorastenecké družstvo hasičov. Činnosť Dobrovoľného hasičského zboru počas rokov 1938 - 1945 nie je známa.

Po II. svetovej vojne v roku 1945 hasičský zbor znovu už po niekoľkýkrát obnovil svoju činnosť. V roku 1946 obnovila svoju činnosť aj 27 členná dychová hudba založená na začiatku 20. storočia vdp. kaplánom Bulkom.
 

jednonápravový príves PPS-8 so striekačkou PS-8

 

V roku 1949 bola dodaná moderná hasičská technika. Boli to známe PPS-8 a DS-16.

 

dvojkolesová motorová striekačka DS-16

 

V roku 1955 sa naši hasiči zúčastnili okresnej súťaže požiarnych družstiev, kde získali prvé miesto. Okrem družstva mužov sa súťaže zúčastnilo i dorastenecké mužstvo žien. Hasiči pomáhali i pri povodniach keď sa z hrádze vylial Cergát, alebo v roku 1952 Váh zaplavil obec skoro až po Hlavnú ulicu.

Vtipné tričká s potlačou
vtipné tričká s vtipnou potlačou

Vtipné darčeky
vtipné tričká, vtipné darčeky, humorné tričká, srandovné tričká, smiešne tričká

 

Vtipné tričká s potlačou

vtipné darčeky

--------------------------

» ALKOHOLOVÉ TRIČKÁ «

» RETRO TRIČKÁ «

» ŠPORTOVÉ TRIČKÁ «

» RYBÁRSKE TRIČKÁ «

» POĽOVNÍCKE TRIČKÁ «

»TEHOTENSKÉ TRIčKÁ «

» NARODENINOVÉ «

--------------------------

viac v e-shope

www.vtipnetricko.com

--------------------------

Kreslený vtip - 19 týždeň
Chránená dielňa

Chránená dielňa

 VECTOR

Vám ponúka široký

sortiment reklamných predmetov, pracovných

odevov a ochranných

pomôcok, ale aj rôzny

reklamný textil vhodný pre ďalšiu potlač.

Ponúkaný sortiment

potlačíme vašim logom

s možnosťou uplatniť náhradné plnenie 2020

--------------------------

Karikaturista

Vlado Mach

PORTRÉTNA UMELECKÁ

 KARIKATÚRA

Ako nevšedný darček

k sviatku alebo iba tak,

pre seba!

0911 996 951

--------------------------